EERSTE
DIVISIE
TWEEDE
DIVISIE
 
Reglement Waalwijkse Darts Competitie 2023-2024
  1. Basisbepalingen
 • 1.1. De dubbele Bull van het dartbord moet zich op een hoogte van 1.73 m vanaf de vloer bevinden.
 • 1.2. De achterzijde van de werplijn moet zich op 2.37 m vanaf de voorzijde van het dartbord bevinden.
 • 1.3. Het dartbord moet goed verlicht en stevig bevestigd zijn.
 • 1.4. Het scorebord dient goed zichtbaar te zijn voor de spelers; bij voorkeur naast het dartbord.
 • 1.5. Indien beide partijen akkoord gaan, is een elektronisch scorebord toegestaan.

  2. Deelname
 • 2.1. De minimale leeftijd voor een speler in de WDC is 16 jaar.
 • 2.2. Een speler dient eerst ingeschreven te zijn en te zijn opgenomen op de WDC-teampas, alvorens deze mag deelnemen aan de competitie.
 • 2.3. Een speler die in de loop van de competitie wordt toegevoegd aan een team, mag pas dan meespelen als deze is opgenomen op de WDC-teampas.
 • 2.4. Een nieuwe WDC-teampas dient minimaal een week voorafgaand aan de te spelen wedstrijd waar een nieuwe speler ingezet zal worden, te worden aangevraagd bij de organisatie.
 • 2.5. Bij aanvraag van een WDC-teampas dient een inschrijfgeld ten bedrage van euro 10 te worden overlegd.
 • 2.6. Bij verlies van de WDC-teampas dient het betreffende team een nieuwe pas aan te vragen. Kosten hiervoor bedragen euro 2,50.
 • 2.7. Indien een telefoonnummer of e-mail adres van de captain of co-captain gewijzigd is, dient dit doorgegeven te worden aan de organisatie.

  3. Wedstrijdreglement
 • 3.1. Het aantal gegooide punten moet op het scorebord worden opgeschreven naast het aantal nog te gooien punten (behalve bij elektronisch scorebord).
 • 3.2. Voor aanvang van de wedstrijd vullen beide teamcaptains, onafhankelijk van elkaar, de namen en de pasnummers van de spelers op het wedstrijdformulier in.
 • 3.3. Na de singles dient te worden bepaald welke spelers met elkaar de koppels vormen. Twee spelers met dezelfde letter (a/b/c/d) vormen een koppel.
 • 3.4. Een team bestaat uit minimaal 4 spelers. Er mogen 2 spelers worden vervangen. Een eenmaal gewisselde speler mag niet meer worden teruggewisseld tijdens de gehele wedstrijd. Een wisselspeler behoudt de letter (a/b/c/d) van de speler die hij/zij heeft vervangen.
 • 3.5. Het uitspelende team begint de oneven partijen. 1e, 3e, 5e, 7e en 9e partij.
 • 3.6. Single 501 wordt gespeeld in een "Best of 5". Het aantal legs invullen op het wedstrijdformulier.
 • 3.7. Koppeltactics wordt gespeeld in een "Best of 3". Bij een gelijk aantal punten in een leg, wint het koppel dat als eerste alles dicht heeft (3 kruisjes per getal). Het aantal legs invullen op het wedstrijdformulier.
 • 3.8. Koppel 701 wordt gespeeld in een "Best of 3". Het aantal legs invullen op het wedstrijdformulier.
 • 3.9. Team 1001 wordt gespeeld in een "Best of 1" en men speelt in de volgorde zoals op het wedstrijdformulier staat aangegeven.
 • 3.10. Na afloop van de wedstrijd vullen beide teamcaptains het wedstrijdformulier compleet in en ondertekenen dit gezamenlijk.
 • 3.11. De teamcaptains zijn verantwoordelijk voor de wedstrijdformulieren en moeten er voor zorg dragen dat deze duidelijk worden ingevuld, ondertekend en tijdig worden ingeleverd. Inleveren/appen uiterlijk 's zaterdags na de wedstrijd of afgeven bij John de Blom Heidijk 1 te Vlijmen of Cafe-Bar Mart Brok te Waalwijk; zie voor adressen de website).
 • 3.12. De wedstrijduitslag wordt bepaald door het aantal wedstrijdpunten 'voor' en 'tegen' en de legs 'voor' en 'tegen' van de Single 501, Koppeltactics en Koppel 701. De leg uit de Team 1001 telt niet mee in de eindscore.
 • 3.13. Het totaal aantal winstpunten bepaald de stand in het klassement. Bij een gelijke stand telt het verschil in legs.

  4. Bekercompetitie
 • 4.1. Men speelt in iedere ronde twee wedstrijden. Door loting wordt bepaald wie er eerst thuis speelt.
 • 4.2. Na de 1e ronde komen de verliezers in de verliezerspoule en de winnaars in de winnaarspoule. Vanaf de 2e ronde wordt er gespeeld volgens het knock-out systeem.
 • 4.3. Mocht de wedstrijd niet kunnen plaatsvinden op de geplande datum, dan dient deze wedstrijd in de vooraf vastgestelde week te worden gespeeld. Dit om de continuiteit van de bekercompetitie te waarborgen. In de eerste week na de bekerwedstrijd vindt de loting plaats voor de volgende bekerronde.

  5. Overige bepalingen
 • 5.1. Ieder team is verplicht bij iedere wedstrijd de WDC-teampas bij zich te hebben.
 • 5.2. De teamcaptain mag de tegenstander verzoeken om de WDC-teampas in te zien.
 • 5.3. De WDC-organisatie kan tijdens een wedstrijd de WDC-teampas van de teams komen controleren. Indien de WDC-teampas niet kunnen worden getoond, wordt het betreffende team een strafpunt opgelegd. Reeds gespeelde partijen van een niet-gerechtigde speler zullen worden omgezet in verliespunten.
 • 5.4. Een speler die eenmaal voor een team heeft gespeeld, mag de rest van de competitie niet meer voor een ander team uitkomen; ook niet van hetzelfde cafe.
 • 5.5. Een speler kan gedurende het seizoen niet worden uitgeschreven uit zijn/haar team.
 • 5.6. Indien de tegenstander niet op komt dagen,of afbeld, dient dit direct aan de organisatie doorgegeven te worden. De wedstrijd zal dan op een andere datum ingehaald moeten worden. Dit kan in overleg tussen de teams op een andere dag of eventueel in het weekend,komt men NIET tot een oplossing MOET de wedstrijd in de eerst komende inhaalweek gespeeld worden op de thuis speeldag van het afgebelde team.Komt men dan nog niet tot een oplossing wordt de wedstrijd op 0-0 gezet en krijgt het afbellende team 9 strafpunten. Heeft men niet voldoende spelers beschikbaar op een speelavond kan men ook met 3 of eventueel 2 spelers komen om zo de strafpunten te ontlopen, echter de ontbrekende speler/s verliezen hun single en het ene koppel speelt met 2 spelers en de beurt van de ontbrekende speler komt te vervallen dus dat koppel krijgt maar 1 beurt .
 • 5.7. Een team met 3 of 2 spelers kan zo toch nog punten halen.
 • 5.8. Wanneer spelers ook aan een andere dartscompetitie deelnemen dan is dat geen reden om een wedstrijd te verzetten; dit wordt dan ook niet goedgekeurd.
 • 5.9 Een wedstrijdformulier kan men ook appen onder vermelding van de divisie, de spelende teams en de uitslag, dit om te voorkomen dat ik alleen afbeeldingen binnen krijg. Check van te voren of de foto duidelijk is. stuur deze naar Mart Brok 06-55 151 161. Geappte formulieren dienen door de captain te worden bewaard. Het formulier kan natuurlijk ook op de ouderwetse manier ingeleverd worden, gewoon in de brievenbus bij John of Mart.
 • 5.10. Als een wedstrijdformulier niet op tijd wordt ingeleverd, wordt DIRECT een strafpunt aan het betreffende team toegekend. Er wordt vooraf geen waarschuwing gegeven.
 • 5.11. Reservespelers: 6 speelweken voor het einde van de competitie mogen geen nieuwe spelers meer worden toegevoegd aan het team.
 • 5.12. Belangrijke informatie voor de WDC-leden wordt via de website verspreid. De teamcaptain is verantwoordelijk voor het informeren van zijn/haar teamleden.
 • 5.13. Wanneer een team op het eind van de competitie NIET ALLE WEDSTRIJDEN heeft gespeeld wordt deze ter discussie gesteld.
 • 5.14. Bij overige geschillen beslist de WDC-organisatie.
 • 5.15.Het bestuur van de WDC-organisatie kan uitzonderingen maken die in het belang zijn van de vereniging.